2019-08-29 20:40:23

POZIV RODITELJIMA NA PRIJAVU UČENIKA NIŽIH RAZREDA ZA PRODUŽENI BORAVAK

Poštovani roditelji!

U našoj će školi od 16. rujna 2019. s radom započeti produženi boravak za učenike nižih razreda.  Bit će, kao i redovna nastava, organiziran u dvije smjene, za dvije skupine učenika – za učenike svake smjene posebno. Smjene će se izmjenjivati, kao u redovnoj nastavi. Posebna prostorija za produženi boravak nalazi se u školi.

Rad produženog boravka:

Za učenike koji imaju nastavu prijepodne, prihvat učenika je od 7h, a poslije nastave  voditelj/ica skupine  brine o njima do najdulje 17 h

( ovisno o radnom vremenu roditelja).

Za učenike koji imaju nastavu poslijepodne  prihvat učenika je od 7h -9h, a vrijeme u produženom boravku je sve do odlaska na nastavu u 14 h.

Ručak za sve učenike u boravku bit će u školskoj blagovaonici oko 13 h.

Voditelji/ce skupina bit će osobe koje su stručne za rad sa djecom, a s učenicima  će, osim zadaće, provoditi različite aktivnosti iz različitih područja poput jezično- komunikacijskog, umjetničkog, tjelesno-zdravstvenog, društveno-humanističkog i td.

Produženi boravak se organizira prvenstveno za učenike 1. i 2. razreda, a po potrebi i za učenike 3. i 4. razreda.

Ako se za uključivanje u produženi boravak prijavi veći broj učenika od mogućnosti naših kapaciteta, prednost će imati učenici čija oba roditelja rade, učenici samohranog zaposlenog roditelja, učenici zaposlenog roditelja  iz jednoroditeljske obitelji i učenici iz udomiteljskih obitelji.

Trošak toplog obroka/ ručka ( 15 kn po nastavnom danu) snosi roditelj. Sve ostale troškove- plaće voditelja skupina, sufinanciranje troška toplog obroka, te troškove didaktičkog materijala snosi Grad Vukovar.

Molim sve zainteresirane roditelje da izvrše prijavu za korištenje usluge produženog boravka, dolaskom osobno u tajništvo škole, ili pozivom na tel : 422 847, 422 848 kako bismo mogli na vrijeme rangirati korisnike prema navedenim prioritetima i organizirati rad skupina. Prijave će se primati od 30.8.2019. do 10.9.2019.

Roditelji učenika koji će koristiti program produženog boravka, naknadno će sa školom sklopiti ugovor te donijeti odgovarajuće dokumente kojima dokazuju prednost uključivanja u program.

                                                                                                         

Ravnateljica: Slavica Mišić


Osnovna škola Siniše Glavaševića